RSS
Ոչ բնակելի տարածք
Ոչ բնակելի տարածք
ք. Երևան, Կոմիտասի 38/3 շ., շին. 65, 56.1 ք.մ.

Գինը` 1 քմ 550 000 ՀՀ դրամ
Ավելին
Կոմերցիոն տարածք
Կոմերցիոն տարածք
ք. Երևան, Կորյունի փ.,3 շենք,3, 94.3 ք.մ./
նկուղ` 9.4 ք.մ.
Գինը` 115 000 000 ՀՀ դրամ
Ավելին
Բնակելի տուն
Բնակելի տուն
ք. Երևան, Կորյունի փ.,3 շենք,3, 94.3 ք.մ./
նկուղ` 9.4 ք.մ.
Գինը` 115 000 000 ՀՀ դրամ
Ավելին
Բնակելի տուն
Բնակելի տուն
ք. Երևան, Նորք-Մարաշ, Հովսեփյան փ,8/12, 373 ք.մ./ հող` 0.066 հա

Գինը` 110 000 000 ՀՀ դրամ
Ավելին
Ոչ բնակելի շինություն
Ոչ բնակելի շինություն
ք. Երևան, Նոր Նորք, Մոլդովական փ. 27 շ., 110, 412.9 ք.մ.

Գինը` 40 000 000 ՀՀ դրամ
Ավելին