Տուրիստական փաթեթ

Ակցիան գործում է մինչև 2017 թվականի հոկտեմբերի 15-ը։Ակցիայի շրջանակներում տրամադրվող «Տուրիստական փաթեթը» ներառում է

Արտոնյալ պայմաններ «Արագ պլյուս» վարկատեսակի համար․

Վարկի ժամկետ 12 ամիս 12-ից 24 ամիս
Տարեկան տոկոսադրույք

-1․5%
գործող տոկոսադրույքերից

-1%
գործող տոկոսադրույքերից

Հայտի ուսումնասիրման վճար  0 ՀՀ դրամ 0  ՀՀ դրամ
Վճարային քարտի տեսակ

«Արագ պլյուս» վարկատեսակի պայմաններով սահմանված վճարային քարտեր՝ բացառությամբ ArCa Classic անհատական աշխատավարձային վճարային քարտի,

Visa Gold Hotel Express` համաձայն սույն փաթեթի պայմանների

Վարկատեսակի մնացած պայմանները՝ համաձայն «Արագ պլյուս» վարկատեսակի գործող պայմանների։


Միջազգային վճարային քարտ

- Visa Classic, MasterCard Standard` համաձայն Բանկի գործող սակագների,
-   Visa Gold Hotel Express` քարտային հաշվի սպասարկման տարեկան վճարը 10,000 ՀՀ դրամ է, իսկ վճարային քարտի մնացած սակագները՝ համաձայն Բանկի գործող սակագների:

Ակցիայի շրջանակներում Visa Gold Hotel Express վճարային քարտ ձեռքբերող հաճախորդներին կարող է տրամադրվել անվճար պահատեղերից օգտվելու մեկանգամյա հնարավորություն հետևյալ պայմաններով`

Վարձակալման ժամկետը 8.5x30x50 (սմ) (փոքր) 17x30x50 (սմ) (միջին) 17x61x50 (սմ) (մեծ)
7 օր 0 ՀՀ դրամ 0 ՀՀ դրամ 0 ՀՀ դրամ

Սույն փաթեթից օգտվող հաճախորդներին կարող է տրամադրվել զեղչ ցանկացած չափսի և ժամկետի պահատեղերից օգտվելու համար՝ համաձայն ներքոնշյալ աղյուսակի․

Մինչև 500 000 ՀՀ դրամ վարկի/վարկային գծի դեպքում 20% զեղչ
500 001 – 1 000 000 ՀՀ դրամ վարկի/վարկային գծի դեպքում 30% զեղչ
1 000 001 – 2 000 000 ՀՀ դրամ վարկի/վարկային գծի դեպքում 50% զեղչ

Աղյուսակում նշված զեղչը յուրաքանչյուր հաճախորդի տրամադրվում է 1 անգամ՝ ակցիայի գործողության ամբողջ ժամանակահատվածում։ Զեղչը վերաբերվում է միայն վարձակալության վճարին, այն չի տարածվում երաշխիքային գումարի և պահատեղը չազատելու և բանալին չհանձնելու դեպքում կիրառվող տույժի վրա։

Տուրիստական փաթեթի շրջանակներում տրամադրվում են ապահովագրական հետևյալ փաթեթները․

- Ճամփորդական ապահովագրություն 1 տարվա ընթացքում 30 օր հանրագումարային՝ համաձայն գործող սակագների,
- Ճամփորդական ապահովագրություն + Բնակարան արձակուդ» ապահովագրական փաթեթ՝ համաձայն գործող սակագների,
- Ուղեբեռի ապահովագրություն 1 000 ԱՄՆ դոլար ծածկույթով, որի սակագինը կազմում է 6 000 ՀՀ դրամ։

Փաթեթից օգտվելու պարտադիր պայման է հանդիսանում վերը նշված ծառայություններից նվազագույնը 2-ից օգտվելը։

էջը թարմացվել է 24.08.2017 12:47
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: