Anelik Transfer քարտ Քարտեր դրամական փոխանցումներ ստանալու նպատակով

Anelik Transfer քարտ

 Քարտեր դրամական փոխանցումներ ստանալու նպատակով

 • Տարեկան սպասարկում
  2 000-4 000 ՀՀ դրամ
 • Արժույթ
  ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո, Ռուբլի
 • Դրական մնացորդի վրա տարեկան %
  Չի սահմանվում

Ստացեք Ձեզ ուղարկված դրամական փոխանցումները արագ և ժամանակակից ձևով՝ վճարային քարտի միջոցով։ Գումարը ստանալու համար պարզապես անհրաժեշտ է զանգահարել 010 59 3333 հեռախոսահամարով և Բանկի արագ դրամական փոխանցումների համակարգերով կստանաք գումարը հաշված րոպեների ընթացքում։ Գումարն արտերկրում կարող եք ստանալ Visa Electron և Visa Classic տիպի քարտերով։
Բանկի քարտապան կարող է հանդիսանալ 14 (տասնչորս) տարեկանից բարձր տարիքի ֆիզիկական անձը, որն օգտագործում է Բանկի կողմից տրամադրված վճարային քարտ, կամ դիմել է Բանկ քարտ ստանալու նպատակով:

էջը թարմացվել է 28.12.2017 09:35

Anelik Transfer քարտեր

Քարտեր դրամական փոխանցումներ ստանալու նպատակով

Քարտի միջոցով Դուք հնարավորություն կունենաք՝ ստանալ Ձեզ ուղարկված դրամական փոխանցման գումարը հաշված րոպեների ընթացքում, խնայել Ձեր ժամանակը, խուսափել հերթերից, ստանալ Ձեզ փոխանցված գումարն արտերկրում Arca Classic, Visa Electron և Visa Classic տիպի քարտերով:

Քարտերի տրամադրման և սպասարկման սակագներն են`

Պայմանը, ծառայության անվանումը ArCa Classic Visa Electron Visa Classic
Քարտային հաշվի արժույթը ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո ՌԴ ռուբլի
Քարտի տրամադրման(թողարկում) և քարտային հաշվի բացման սակագինը Անվճար Անվճար Անվճար
Քարտային հաշվի սպասարկման տարեկան վճարը, առաջին տարի / հաջորդ տարիներ 0 ՀՀ դրամ 500 ՀՀ դրամ 1 000 ՀՀ դրամ
Ժամկետը լրացած քարտերի վերաթողարկման վճարը
Անվճար Անվճար Անվճար
Չնվազող մնացորդը
0
0 0
Կից քարտի տրամադրման վճարը Անվճար Անվճար Անվճար
Վնասված, շահագործման ոչ ենթակա քարտի կրկնօրինակի տրամադրումը` գործողության նույն ժամանակահատվածով Համաձայն Բանկում գործող սակագների Համաձայն Բանկում գործող սակագների Համաձայն Բանկում գործող սակագների
Կորցրած, գողացած քարտի կամ PIN կոդի դեպքում քարտի կրկնօրինակի տրամադրումը` գործողության նույն ժամանակահատվածով Համաձայն Բանկում գործող սակագների Համաձայն Բանկում գործող սակագների

Համաձայն Բանկում գործող սակագների

Քարտային հաշվի քաղվածքի ամենամսյա տրամադրում Բանկում կամ փոստի, e-mail-ի միջոցով Անվճար Անվճար Անվճար
Քարտային հաշվի համալրումը Մուտքագրվում է միայն միջազգային դրամական փոխանցումների դեպքում Մուտքագրվում է միայն միջազգային դրամական փոխանցումների դեպքում Մուտքագրվում է միայն միջազգային դրամական փոխանցումների դեպքում
Կանխիկի տրամադրում Բանկի կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում Անվճար Անվճար Անվճար
ArCa համակարգի այլ բանկերի կանխիկացման կետերից կանխիկի տրամադրման միջնորդավճարը 1% 1% 1%
Միջնորդավճարը քարտով Արքա համակարգի անդամ չհանդիսացող և արտերկրի բանկերի ԱԳՄ - ներից և կանխիկացման կետերից կանխիկի տրամադրման համար - 1%,
նվազագույնը 1 500 ՀՀ դրամ
1%,
նվազագույնը 1 500 ՀՀ դրամ
Անկանխիկ գործարքների իրականացման միջնորդավճարը Անվճար Անվճար Անվճար
Բանկի կողմից տրամադրված մի քարտից Բանկի և այլ բանկերի քարտերին ինտերնետով փոխանցում (քարտից քարտ) հնարավոր չէ կատարել - - -
Քարտի արգելափակման վճարը Անվճար Անվճար Անվճար
Քարտի ապաարգելափակման վճարը 500 ՀՀ դրամ 500 ՀՀ դրամ 500 ՀՀ դրամ
Քարտային հաշվից քաղվածքի ամենամսյա կամ լրացուցիչ տրամադրման վճարը` Բանկում կամ փոստի, էլ. փոստի միջոցով Անվճար Անվճար Անվճար
SMS / BALANCE ծառայության ակտիվացման վճարը Անվճար Անվճար
Անվճար
Յուրաքանչյուր SMS-ի համար վճարը Անվճար
Անվճար
Անվճար
Ինտերնետի միջոցով քաղվածքի և մնացորդի դիտման վճարը Անվճար Անվճար Անվճար
Կանխիկի տրամադրում Բանկի կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում Անվճար Անվճար Անվճար
Կանխիկացման օրական սահմանաչափը դրամային հաշվի դեպքում, կարող է փոխվել հաճախորդի ցանկությամբ 150 000 ՀՀ դրամ 150 000 ՀՀ դրամ -
Կանխիկացման օրական սահմանաչափը ԱՄՆ դոլարով հաշվի դեպքում, կարող է փոխվել հաճախորդի ցանկությամբ 250 ԱՄՆ դոլար 250 ԱՄՆ դոլար -
Կանխիկացման օրական սահմանաչափը Եվրոյով հաշվի դեպքում, կարող է փոխվել հաճախորդի ցանկությամբ 250 Եվրո 250 Եվրո -
Կանխիկացման օրական սահմանաչափը ՌԴ ռուբլով հաշվի դեպքում, կարող է փոխվել հաճախորդի ցանկությամբ 30 000 ՌԴ ռուբլի - 60 000 ՌԴ ռուբլի
Քարտով անկանխիկ վճարման գործարքները (տրանզակցիաների) օրական առավելագույն քանակը Անսահմանափակ Անսահմանափակ Անսահմանափակ
Քարտային հաշվի դրական մնացորդին հաշվարկվող տարեկան պարզ տոեկոսադրույքը (Բանկում սահմանված ցպահանջ ավանդին հաշվարկվող տարեկան պարզ տոկոսադրույքը) 0% 0% 0%
Գործարքի ճշտության վիճարկում Անվճար

Անվճար

Անվճար

Քարտի գործողության ժամկետը 2 տարի 5 տարի 5 տարի
Ժամկետը լրացած քարտեր վերաթողարկման վճարը Անվճար Անվճար Անվճար
Քարտային հաշվի փակում և քարտի վերադարձ Անվճար Անվճար Անվճար

էջը թարմացվել է 17.04.2018 12:48
Аnelik Transfer քարտ ստանալու համար բանկ է ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը

 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ

 • ՀԾՀ/ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք

էջը թարմացվել է 04.12.2017 05:40
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:

online_call