Քարտեր

Հոգատար

 • Տարեկան սպասարկում
  0 ՀՀ դրամ
 • Արժույթ
  ՀՀ դրամ
 • Դրական մնացորդի վրա տարեկան %
  3%

Arca

 • Տարեկան սպասարկում
  2 000 - 3 000 ՀՀ դրամ
 • Արժույթ
  ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար
 • Դրական մնացորդի վրա տարեկան %
  2%

Visa Electron

 • Տարեկան սպասարկում
  0 ՀՀ դրամ
 • Արժույթ
  ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո
 • Դրական մնացորդի վրա տարեկան %
  2%

Visa Classic

 • Տարեկան սպասարկում
  2 000 ՀՀ դրամ
 • Արժույթ
  ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի
 • Դրական մնացորդի վրա տարեկան %
  2%

Visa Gold

 • Տարեկան սպասարկում
  5 000 ՀՀ դրամ
 • Արժույթ
  ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո, Ռուբլի
 • Դրական մնացորդի վրա տարեկան %
  2%

Visa Gold Hotel Express

 • Տարեկան սպասարկում
  5 000 ՀՀ դրամ
 • Արժույթ
  ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո
 • Դրական մնացորդի վրա տարեկան %
  0.1%

Visa Platinum

 • Տարեկան սպասարկում
  30 000 ՀՀ դրամ
 • Արժույթ
  ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո
 • Դրական մնացորդի վրա տարեկան %
  0.1%

Cirrus/Maestro

 • Տարեկան սպասարկում
  0 ՀՀ դրամ*
 • Արժույթ
  ՀՀ դրամ , Եվրո, ԱՄՆ դոլար
 • Դրական մնացորդի վրա տարեկան %
  2%

MasterCard Standard

 • Տարեկան սպասարկում
  2 000 ՀՀ դրամ
 • Արժույթ
  ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի
 • Դրական մնացորդի վրա տարեկան %
  2%

MasterCard Gold

 • Տարեկան սպասարկում
  5 000 ՀՀ դրամ
 • Արժույթ
  ՀՀ դրամ , Եվրո, ԱՄՆ դոլար, Ռուբլի
 • Դրական մնացորդի վրա տարեկան %
  2%

Անհատական աշխատավարձային քարտեր

 • Տարեկան սպասարկում
  0 - 30 000 ՀՀ դրամ
 • Արժույթ
  ՀՀ դրամ
 • Դրական մնացորդի վրա տարեկան %
  3 %

Anelik-Transfer

 • Տարեկան սպասարկում
  2 000-4 000 ՀՀ դրամ
 • Արժույթ
  ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո, Ռուբլի
 • Դրական մնացորդի վրա տարեկան %
  Չի սահմանվում
online_call