Անհատական աշխատավարձային քարտեր Հարմար պայմաններով

Անհատական աշխատավարձային քարտ

    Քարտեր աշխատավարձային ծրագրերի համար 

 • Տարեկան սպասարկում
  0 - 30 000 ՀՀ դրամ
 • Արժույթ
  ՀՀ դրամ
 • Դրական մնացորդի վրա տարեկան %
  3 %

Ձեռք բերեք անհատական աշխատավարձային քարտեր արտոնյալ պայմաններով։ Քարտերը տրամադրվում են անվճար։ Քարտի դրական մնացորդի վրա հաշվեգրվում է 3 % պարզ տոկոսադրույք։ Քարտի տարեկան սպասարկման վճարը նվազեցված է։
Բանկի քարտապան կարող է հանդիսանալ 14 (տասնչորս) տարեկանից բարձր տարիքի ֆիզիկական անձը, որն օգտագործում է Բանկի կողմից տրամադրված վճարային քարտ, կամ դիմել է Բանկ քարտ ստանալու նպատակով:


էջը թարմացվել է 28.12.2017 10:05

Անհատական աշխատավարձային քարտեր

Քարտեր աշխատավարձային ծրագրերի համարՁեռք բերեք անհատական աշխատավարձային քարտեր արտոնյալ պայմաններով։ Քարտերը տրամադրվում են անվճար։ Քարտի չնվազող մնացորդի վրա հաշվեգրվում է 3 % պարզ տոկոսադրույք։ Քարտի տարեկան սպասարկման վճարը նվազեցված է։

Քարտերի տրամադրման և սպասարկման սակագներն են`

Ծառայություններ

ArCa Classic

Visa Electron

Visa Classic

Visa Gold

Visa Platinum

Քարտի արժույթ

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

Քարտի տրամադրում (թողարկում)

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

Քարտի գործողության ժամկետ

2 տարի

5 տարի

5 տարի

5 տարի

5 տարի

Քարտի տարեկան սպասարկման վճար

անվճար

1,500 ՀՀ դրամ

2 000 ՀՀ դրամ

7 000 ՀՀ դրամ

30 000 ՀՀ դրամ

Քարտային հաշվի չնվազող մնացորդ (գանձվում է առաջին մուտքից)

1 000 ՀՀ դրամ

2,000 ՀՀ դրամ

3 000 ՀՀ դրամ

5 000 ՀՀ դրամ

10 000 ՀՀ դրամ

Կից քարտի տրամադրում

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

Կցված քարտի սպասարկման տարեկան վճար

անվճար

750 ՀՀ դրամ

1 000 ՀՀ դրամ

2 500 ՀՀ դրամ

5 000 ՀՀ դրամ

1-ից ավելի կցված քարտի սպասարկման տարեկան վճար

անվճար

1 000 ՀՀ դրամ

1 500 ՀՀ դրամ

5 000 ՀՀ դրամ

10 000 ՀՀ դրամ

Ժամկետային վերաթողարկում

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

Կորցրած /գողացած/ վնասված քարտի տրամադրման դեպքում քարտի կրկնօրինակի տրամադրում գործողության նույն ժամանակահատվածով

2 000 ՀՀ դրամ

2 000 ՀՀ դրամ

4 000 ՀՀ դրամ

5 000 ՀՀ դրամ

5 000 ՀՀ դրամ

Քարտային հաշվի դրական մնացորդին հաշվարկվող տարեկան պարզ տոկոսադրույք

3%

3%

3%

3%

3%

Կանխիկացման միջնորդավճարներ

Կանխիկի տրամադրում Բանկի կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

Կանխիկի տրամադրում ԱրՔա համակարգի անդամ այլ բանկերի կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում

1%

1%

1%

1%

1%

Կանխիկի տրամադրում ԱրՔա համակարգից դուրս գործող բանկերի կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում

1.5%, նվազագույնը 1 500 ՀՀ դրամ

1.5%, նվազագույնը 1 500 ՀՀ դրամ

1.5%, նվազագույնը 1 500 ՀՀ դրամ

1.5%, նվազագույնը 1 500 ՀՀ դրամ

1.5%, նվազագույնը 1 500 ՀՀ դրամ

Կանխիկացման գործարքի օրական սահմանաչափ Անկանխիկ գործարքների օրական սահմանաչափ

300,000 ՀՀ դրամ

500,000 ՀՀ դրամ

1 000 000 ՀՀ դրամ

-

-

Անկանխիկ գործարքների իրականացման միջնորդավճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

Քարտային հաշվի քաղվածքի ամենամսյա տրամադրում

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

Քարտի արգելափակում

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

Քարտի ապաարգելափակում

500 ՀՀ դրամ

500 ՀՀ դրամ

500 ՀՀ դրամ

500 ՀՀ դրամ

500 ՀՀ դրամ

Sms ծառայության միացում

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճարԲանկն իրավունք է վերապահում 3 ամիսը մեկ ստուգել քարտին կատարվող մուտքերը և աշխատավարձի չփոխանցման դեպքում վերանայել սակագները:

Քարտի և դրանով իրականացվող գործարքների մնացած սակագները` համաձայն Բանկի գործող համապատասխան տեսակի քարտի սակագների:

Հավելյալ արտոնություններ

 • «Բանկ-Հաճախորդ» համակարգ անդամակցություն` անվճար
 • «Բանկ-Հաճախորդ» գործարքներ կատարելու իրավասության տրամադրում
 • AMD, USD, EUR, RUB ընթացիկ հաշիվների բացումն` անվճար:

Տոկոսագումարների հաշվարկի օրինակ

Աշխատավարձային քարտին գումարը մուտքագրելու օրը՝ 01.08.2017թ․

Աշխատավարձային քարտ մուտքագրված գումարը` 100,000 ՀՀ դրամ

Տարեկան տոկոսադրույքը` 3%

Տոկոսագումարի վճարումը` ժամկետի վերջում

Աշխատավարձային քարտին գումարը մնալու ժամկետը` 365 օր

Եկամտային հարկի դրույքաչափը` 10%

Հաշվարկված տոկոսագումարը`

100,000 x 3% : 365 x 364 = 2,991.78 ՀՀ դրամ

Եկամտային հարկի գումարը`

2,991.78 x 10% = 299.18 ՀՀ դրամ

Քարտապանի ստացած եկամուտը`

2,692.60 ՀՀ դրամ

էջը թարմացվել է 21.02.2018 17:35
Անհատական աշխատավարձային քարտ ստանալու համար բանկ է ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը

 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ

 • Սոց. քարտ (ՀԾՀ)

էջը թարմացվել է 04.12.2017 05:40
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:

online_call